மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Thursday, December 16, 2010

Tamilnadu cheif ministers list

Chief Ministers of Tamil Nadu since 1920

1.

Thiru A Subbarayalu

17-12-1920 to 11-07-1921

2.

Thiru Panagal Raja

11-07-1921 to 03-12-1926

3.

Dr. P Subbarayan

04-12-1926 to 27-10-1930

4.

Thiru P Munuswamy Naidu

27-10-1930 to 04-11-1932

5.

Thiru Ramakrishna Ranga Rao,
Raja of Bobbili

05-11-1932 to 04-04-1936

6.

Thiru P T Rajan

04-04-1936 to 24-08-1936

7.

Thiru Ramakrishna Ranga Rao,
Raja of Bobbili

24-08-1936 to 01-04-1937

8.

Thiru Kurma Venkata Reddy Naidu

01-04-1937 to 14-07-1937

9.

Thiru C Rajagopalachari

14-07-1937 to 29-10-1939

10.

Thiru Tanguturi Prakasam

30-04-1946 to 23-03-1947

11.

Thiru O P Ramaswamy Reddiyar

23-03-1947 to 06-04-1949

12.

Thiru P S Kumaraswamy Raja

06-04-1949 to 09-04-1952

13.

Thiru C Rajagopalachari

10-04-1952 to 13-04-1954

14.

Thiru K Kamaraj

13-04-1954 to 02-10-1963

15.

Thiru M Bakthavatsalam

02-10-1963 to 06-03-1967

16.

Dr. C.N. Annadurai

06-03-1967 to 03-02-1969

17.

Dr. Kalaignar M Karunanidhi

10-02-1969 to 04-01-1971
15-03-1971 to 31-01-1976

18.

Dr. M G Ramachandran

30-06-1977 to 17-02-1980
09-06-1980 to 15-11-1984
10-02-1985 to 24-12-1987

19.

Thirumathi Janaki Ramachandran

07-01-1988 to 30-01-1988

20.

Dr. Kalaignar M Karunanidhi

27-01-1989 to 30-01-1991

21.

Dr. Selvi J Jayalalithaa

24-06-1991 to 12-05-1996

22.

Dr. Kalaignar M Karunanidhi

13-05-1996 to 13-05-2001

23.

Dr. Selvi J Jayalalithaa

14-05-2001 to 21-09-2001

24.

Thiru O. Panneerselvam

21-09-2001 to 01-03-2002

25. Dr. Selvi J Jayalalithaa 02-03-2002 to 12-05-2006

26.

Dr. Kalaignar M. Karunanidhi

13-05-2006 onwards

0 comments:

Post a Comment