மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Saturday, December 18, 2010

Peace Nobel Prize winners

1901Jean H. Dunant
Frédéric Passy
Switzerland
France
1902Élie Ducommun
Charles A. Gobat
Switzerland
Switzerland
1903Sir William R. CremerGreat Britain
1904Institute of International Law
1905Baroness Bertha von SuttnerAustria
1906Theodore RooseveltUnited States
1907Ernesto T. Moneta
Louis Renault
Italy
France
1908Klas P. Arnoldson
Fredrik Bajer
Sweden
Denmark
1909Auguste M. F. Beernaert
Paul H. B. B. d'Estournelles de Constant
Belgium
France
1910Permanent International Peace Bureau
1911Tobias M. C. Asser
Alfred H. Fried
Netherlands
Austria
1912Elihu RootUnited States
1913Henri La FontaineBelgium
1914
1915
1916
1917International Red Cross
1918
1919Woodrow WilsonUnited States
1920Léon V. A. BourgeoisFrance
1921Karl H. Branting
Christian L. Lange
Sweden
Norway
1922Fridtjof NansenNorway
1923
1924
1925Sir J. Austen Chamberlain
Charles G. Dawes
Great Britain
United States
1926Aristide Briand
Gustav Stresemann
France
Germany
1927Ferdinand E. Buisson
Ludwig Quidde
France
Germany
1928
1929Frank B. KelloggUnited States
1930Nathan SöderblomSweden
1931Jane Addams
Nicholas Murray Butler
United States
United States
1932
1933Sir Norman AngellGreat Britain
1934Arthur HendersonGreat Britain
1935Carl von OssietzkyGermany
1936Carlos de Saavedra LamasArgentina
1937Viscount Cecil of ChelwoodGreat Britain
1938Nansen International Office for Refugees
1939
1940
1941
1942
1943
1944International Red Cross
1945Cordell HullUnited States
1946Emily G. Balch
John R. Mott
United States
United States
1947Friends Service Council
American Friends Service Committee
Great Britain
United States
1948
1949Lord John Boyd Orr of Brechin MearnsGreat Britain
1950Ralph J. BuncheUnited States
1951Léon JouhauxFrance
1952Albert SchweitzerFrance
1953George C. MarshallUnited States
1954Office of UN High Commission for Refugees
1955
1956
1957Lester B. PearsonCanada
1958Georges PireBelgium
1959Philip J. Noel-BakerGreat Britain
1960Albert J. LuthuliSouth Africa
1961Dag HammarskjöldSweden
1962Linus C. PaulingUnited States
1963International Red Cross,
League of Red Cross Societies
1964Martin Luther King, Jr.United States
1965UN Children's Fund (UNICEF)
1966
1967
1968René CassinFrance
1969International Labor Organization
1970Norman E. BorlaugUnited States
1971Willy BrandtGermany
1972
1973Henry Kissinger
Le Duc Tho (declined)
United States
North Vietnam
1974Eisaku Sato
Sean MacBride
Japan
Ireland
1975Andrei SakharovSoviet Union
1976Mairead Corrigan
Betty Williams
Northern Ireland
Northern Ireland
1977Amnesty International
1978Anwar Sadat
Menachem Begin
Egypt
Israel
1979Mother Teresa of CalcuttaAlbania - India
1980Adolfo Pérez EsquivelArgentina
1981Office of UN High Commission for Refugees
1982Alva Myrdal
Alfonso Garcia Robles
Sweden
Mexico
1983Lech WalesaPoland
1984Bishop Desmond TutuSouth Africa
1985International Physicians for the
Prevention of Nuclear War
United States
1986Elie WieselRomania - United States
1987Oscar Arias SanchezCosta Rica
1988UN Peacekeeping Forces
1989Dalai LamaTibet
1990Mikhail S. GorbachevSoviet Union
1991Aung San Suu KyiMyanmar
1992Rigoberta MenchúGuatemala
1993Frederik W. de Klerk
Nelson Mandela
South Africa
South Africa
1994Yasir Arafat
Shimon Peres
Yitzhak Rabin
Palestine
Israel
Israel
1995Joseph Rotblat
Pugwash Conference
Poland - Great Britain
1996Bishop Carlos Ximenes Belo
José Ramos-Horta
Timor
Timor
1997Jody Williams
International Campaign to Ban Landmines
United States
1998John Hume
David Trimble
Northern Ireland
Northern Ireland
1999Médecins Sans FrontiéresSwitzerland
2000Kim Dae JungSouth Korea
2001United Nations
Kofi Annan

Ghana
2002Jimmy CarterUnited States
2003Shirin EbadiIran
2004Wangari Muta MaathaiKenya
2005International Atomic Energy Agency (IAEA)
Mohamed ElBaradei
Austria
Egypt
2006Muhammad Yunus
Grameen Bank
Bangladesh
Bangladesh
2007Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Albert Arnold Gore Jr.
Switzerland
United States
2008Martti AhtisaariFinland
2009Barack ObamaUnited States

0 comments:

Post a Comment