மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Thursday, December 16, 2010

பிரிகேடியர் தமிழ்செல்வன்

S.P.Tamilselvan: "Sri Lanka Government has for the last three  decades taken action militarily to subjugate the liberation struggle of  the Tamils, to enslave them and taken measures to occupy areas belonging  to the Tamil’s homeland".


photo

LTTE delegation

http://www.aftenbladet.no/archive/00192/Tamil_tiger_040105k_192036a.jpg

0 comments:

Post a Comment