மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Thursday, December 16, 2010

தேவகௌடா

A file picture of former Prime Minister H.D.  Deve Gowda. Photo: V. Sreenivasa Murthy.
[dgp.jpg]
Former Prime Ministers V.P. Singh, H.D. Deve Gowda and senior CPM  leader Sita Ram Yechuri during a demonstration against the World Trade  Organisation in New Delhi on TuesdayFormer Prime Minister H.D.Deve Gowda being  received by members of the Nilgiris District Vokkaliga Sangam in Ooty on  Sunday. Photo: M. Sathyamoorthy

Former  Prime Minister and JD(S) President H.D. Deve Gowda greets newly elected  Deputy Chief Minister and leaderof JD (S) legislative party M.P. Prakash  at his residence in Bangalore on Thursday.

H.D. Deve Gowda,

[225px-DevegowdaImage.jpg]

0 comments:

Post a Comment