மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Tuesday, December 14, 2010

மொரார்ஜிதேசாய்

http://www.baif.org.in/images/archives/01.jpg
Union finance minister Morarji Desai (left) with  Kerala  chief minister E M S Namboodiripad at the chief ministers' conference in  New Delhi during 1967.


http://3.bp.blogspot.com/_pCG_c3Rq788/TG2Q5VsC5OI/AAAAAAAAIgw/yns7PQ26rrw/s1600/Face+to+Face+-++Lal+Bahadur+Shastri+%28Left%29+and+Morarji+Desai+%28Center%29+-+June+1964.jpg

3267400, Getty Images /Hulton  Archive
Title:Congress leader  Morarji Desai (right) gestures while conferring  with Loknayak and Sarvodaya leader Jayaprakash Narayan in New Delhi on  July 18, 1969.


0 comments:

Post a Comment