மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Thursday, December 16, 2010

Indian Presidents list

1. Dr. Rajendra Prasad January 30, 1950 to May 13, 1962
2. Sarvepalli Radhakrishnan May 13, 1962 to May 13, 1967
3. Zakir Hussain May 13, 1967 to May 3, 1969
4. Varahagiri Venkata Giri May 3, 1969 to July 20, 1969
5. Muhammad Hidayatullah July 20, 1969 to August 24, 1969
6. Varahagiri Venkata Giri August 24, 1969 to August 24, 1974
7. Fakhruddin Ali Ahmed August 24, 1974 to February 11, 1977
8. Basappa Danappa Jatti February 11, 1977 to July 25, 1977
9. Neelam Sanjiva Reddy July 25, 1977 to July 25, 1982
10. Giani Zail Singh July 25, 1982 to July 25, 1987
11. Ramaswamy Venkataraman July 25, 1987 to July 25, 1992
12. Shankar Dayal Sharma July 25, 1992 to July 25, 1997
13. Kocheril Raman Narayanan July 25, 1997 to July 25, 2002
14. A. P. J. Abdul Kalam July 25, 2002 to July 25, 2007
15. Smt. Pratibha Devisingh Patil July 25, 2007 to

0 comments:

Post a Comment