மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Thursday, December 16, 2010

ஐ.கே.குஜ்ரால்

HISTORIC: Satish Dhawan (extreme right) with  the former Prime Minister I.K. Gujral. Also in the picture are U.R. Rao  (second from right) and K. Kasturirangan (extreme left), both of whom  later headed the space programme. Photo: Special Arrangement

0 comments:

Post a Comment