மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Tuesday, December 14, 2010

ராஜீவ்காந்தி

rajiv.jpg (22357 bytes)

Indian Prime Minister Indira Gandhi jots down suggestions  given by son Rajiv Gandhi at one of the meetings during Congress' (I)  Bombay session in January 1983.

[rajiv-gandhi.jpg]

rajiv  gandhi and late P Sarkar


0 comments:

Post a Comment