மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Thursday, December 16, 2010

Indian Prime ministers list

No


Name


Entered
office


Left
office


Date of
Birth


Date of Death


Political
party


1


Jawahar Lal Nehru


15-Aug-1947


27-May-1964


14-Nov-1889


27-May-1964


Indian National
Congress


2


Gulzarilal Nanda


27-May-1964


9 June 1964 *


4 July 1898


15-Jan-1998


Indian National
Congress


3


Lal Bahadur Shastri


09-Jun-1964


11-Jan-1966


02-Oct-1904


11-Jan-1966


Indian National
Congress


4


Gulzarilal Nanda


11-Jan-1966


24 January 1966 *


4-July-1898


15-Jan-1998


Indian National
Congress


5


Indira Gandhi


24-Jan-1966


24-Mar-1977


19-Nov-1917


31-Oct-1984


Indian National
Congress


6


Morarji Desai


24-Mar-1977


28-Jul-1979


29-Feb-1996


10-Apr-1995


Janata Party


7


Charan Singh


28-Jul-1979


14-Jan-1980


23-Dec-1902


29-May-1987


Janata Party


8


Indira Gandhi


14-Jan-1980


31-Oct-1984


19-Nov-1917


31-Oct-1984


Indian National
Congress


9


Rajiv Gandhi


31-Oct-1984


02-Dec-1989


20-Aug-1944


21-May-1991


Indian National Congress
(Indira)


10


Vishwanath Pratap
Singh


02-Dec-1989


10-Nov-1990


25-Jun-1931


27-Nov-2008


Janata Dal


11


Chandra Shekhar


10-Nov-1990


21-Jun-1991


01-Jul-1927


08-Jul-2007


Samajwadi Janata
Party


12


P. V. Narasimha Rao


21-Jun-1991


16-May-1996


28-Jun-1921


23-Dec-2004


Indian National
Congress


13


Atal Bihari Vajpayee


16-May-1996


01-Jun-1996


25-Dec-1924


Alive


Bharatiya Janata
Party


14


H. D. Deve Gowda


01-Jun-1996


21-Apr-1997


18-May-1933


Alive


Janata Dal


15


Inder Kumar Gujral


21-Apr-1997


19-Mar-1998


04-Dec-1919


Alive


Janata Dal


16


Atal Bihari Vajpayee


19-Mar-1998


22-May-2004


25-Dec-1924


Alive


Bharatiya Janata
Party


17


Dr. Manmohan Singh


22-May-2004


Incumbent


26-Sep-1932


Alive


Indian National
Congress

0 comments:

Post a Comment