மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Saturday, December 25, 2010

Kumbh Mela Haridwar

Har Ki Pauri, Holy River Ganges Puja,  Haridwar, Uttarakhand

Samundar manthanHaridwar temples
Haridwar temples Haridwar temples
Haridwar temples Haridwar temples

Har ki pauri, Mahal kumbh mela, Haridwar,  Uttarakhand

Jantar mantar in jaipur
Hawa mahal in jaipur Amber fort jaipur
City palace inside in jaipur Fatehpur sikri

0 comments:

Post a Comment