மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Tuesday, December 14, 2010

வி.பி.சிங்

http://www.ashokmahajan.com/photogallery/aboutme/Ashok-with-vpsingh.jpg
Former Prime Ministers V.P. Singh, H.D. Deve Gowda and senior CPM  leader Sita Ram Yechuri during a demonstration against the World Trade  Organisation in New Delhi on Tuesday
Former Prime minister VP Singh presents a painting to social  activist Medha Patkar, who is sitting on Satyagraha along with others,  protesting against the Sardar Sarovar projects at Churchgate in Bombay  on July 16, 1994.
V. P.  SinghObituary: A file photo of former prime minister V.P. Singh. PTI

0 comments:

Post a Comment