மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Saturday, December 25, 2010

Puri jeghanath temple orrisa

[View+of+the+Dol-Mandapa,+Puri+from+outside+the+exterior+wall.jpg]
[The+Lion+Gateway+(Singha+Dwara)+of+the+Jagannatha+Temple,+Puri,+Orissa.jpg]

[Entrance+to+the+Jagannatha+Temple,+Puri.jpg] Jagannath Temple in Puri, India, photo by Mahesh Khilar

Shree Jagannath Puri Temple Photo - orissa

0 comments:

Post a Comment