மா. கண்ணதாசன் குண்டலமடுவு கிராமம், மெணசி அஞ்சல், பாப்பிரெட்டிபட்டி வட்டம், தர்மபுரி மாவட்டம்.

Tuesday, December 14, 2010

ஐஸ்வர்யாராய்

Aishwarya Rai Headshot
[AishwaryaRai.jpg] AISHWARIYA.jpg aishwarya rai homely figure[Aishwaraya-Rai-Cream-Designer-Sari.jpg][Aishwarya-Rai-Cream-Designer-Saree-Namesthe.jpg][Aishwarya-Rai-Grey-Designer-Saree.jpg]

0 comments:

Post a Comment